Hvem er med?

Oversigt over de deltagende klasser i Lys på med Ludvig 2016.

Region Klasser Elever
Region Midtjylland 503 11640
Region Nordjylland 160 3623
Region Hovedstaden 689 16649
Region Syddanmark 452 10151
Region Sjælland 254 5890
2058 47953

Er de andre klasser på skolen også med i Lys på med Ludvig? Og hvad med naboskolen?

Se hvem der er med i skemaet til højre.

Vi bruger cookiesCyklistforbundet Rømersgade 5-7 1302 København K tlf. 3332 3121 E-mail: lyspaa@cyklistforbundet.dk

Cyklistforbundet

med støtte fra

Lærerstandens Brandforsikring