LOVE OG REGLER

Få et overblik over, hvad loven siger om lygter og reflekser for almindelige tohjulede cykler.

Tidspunkt
Der skal lygter på cyklen fra solnedgang til solopgang (lygtetændingstiden).
For- og baglygter skal monteres, så de lyser lige frem og lige bagud

Forlygten
Forlygten skal lyse hvidt eller gult og skal kunne ses forfra på 300 meters afstand samt være synlig fra siden. Hvis forlygten lyser meget kraftigt, skal den monteres, så den lyser lidt skråt nedad uden at blænde. Hvis den lyser med hvidt lys, må den gerne blinke, hvis blinkfrekvensen er mindst 120 blink pr. minut.

Baglygten
Baglygten skal lyse rødt og skal kunne ses bagud på 300 meters afstand samt være synlig fra siden. Baglygten må gerne blinke, hvis blinkfrekvensen er mindst 120 blink pr. minut.

Placering af lygter
Lygterne skal monteres på cyklen, så de lyser lige fremad og lige bagud. Dvs. at de helt små lygter i elastik ikke må hænge og dingle, så de lyser nedad. Desuden skal lygterne sidde så godt fast, at de ikke kan ændre indstilling, mens man cykler. Har man en meget kraftig forlygte beregnet til cykling på mørke veje, skal den pege lidt nedad, så den ikke blænder modkørende trafikanter.

Bøde
Hvis man bliver stoppet af politiet, og der ikke er lys på cyklen, eller lygterne ikke opfylder lovens krav, koster det 700 kroner.  

Reflekser
En cykel skal som minimum være udstyret med:

  • En hvid refleks, der er synlig forfra.
  • En rød refleks, der er synlig bagfra.
  • To gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra - de sidder typisk i pedalerne.
  • To hjulreflekser: Enten en gul refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne - eller hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.

En cykel og påhængs- eller sidevogn kan forsynes med supplerende reflekser efter følgende regler: Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule. Bevægelige reflekser skal være gule.

Læs mere
Få mere viden om cykellygter og reflekser på Cyklistforbundet.dk

Vi bruger cookiesCyklistforbundet Rømersgade 5-7 1302 København K tlf. 3332 3121 E-mail: lyspaa@cyklistforbundet.dk

Cyklistforbundet

med støtte fra

Lærerstandens Brandforsikring